Kancelaria Adwokacka Adwokat Martyna Dudzik - Respondek z Rybnika oferuje obsługę prawną firm. Jest to oferta skierowana do małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych i spółek osobowych) z różnych branż oraz do stowarzyszeń. Prawnik z rybnickiej kancelarii przedstawia możliwe rozwiązania w konkretnej sytuacji. Udzielane porady prawne mogą mieć formę pisemną bądź ustną. Adwokaci podejmują się długotrwałej współpracy, jak i pomocy doraźnej. W przypadku stałej obsługi prawnicy proponują bieżącą pomoc w postaci głównie doradztwa, ale też sporządzania odpowiednich wniosków, opiniowania umów, reprezentowania przed sądami, itp. W sytuacji doraźnej pomocy, wsparcie adwokata dotyczy konkretnej sprawy.

W ramach swoich usług kancelaria adwokacka udziela pomocy podmiotom gospodarczym w zakresie prawa karnego w tym karnego skarbowego, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz postępowania egzekucyjnego. W zakresie prawa gospodarczego adwokaci mogą udzielić wsparcia m.in.: przy zakładaniu spółek wraz z przygotowaniem umów, statutów, regulaminów; rejestracja w KRS; przekształcaniu spółek; zaskarżaniu uchwał; likwidacji i rozwiązywaniu spółek; prowadzeniu spraw przed sądami i innych obszarach wskazanych przez podmiot.