FOTOS-(3).jpg (21 KB)

Adwokat Martyna Dudzik - Respondek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu 3 letniej aplikacji prowadzonej przez Izbę Adwokacką w Katowicach oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. W trakcie trwania aplikacji zajmowała się licznym sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego oraz gospodarczego. Uczestniczyła również rokrocznie w dniu bezpłatnych porad prawnych.

W 2015 r. chcąc poszerzyć swoją wiedzę w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz alternatywnego rozwiązywania konfliktów ukończyła szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu Mediatora” zorganizowane przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „ Facultas Iuridica”. Dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu mediacji zaowocowało wpisaniem jej na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach. Mecenas Martyna Dudzik - Respondek jest również mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

W 2016 r. ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z czterema uczelniami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen Schooll of Law and The University of Toledo College of Law.

Mecenas Martyna Dudzik - Respondek biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, co obejmuje również terminologie prawniczą.