Niejednokrotnie spór sądowy - z uwagi na jego czas trwania oraz koszty jakie pochłania - sprawia, iż zamiast zyskać to tracą na nim obie strony konfliktu.

Mediacja jako forma polubownego i alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów pozwala obu stronom na kompromisowe, optymalne dla wszystkich, szybkie i kompleksowe rozwiązanie konfliktu.

Ugoda mediacyjna nierzadko daje stronom to, czego nie da wyrok sądowy - możliwość przełamania negatywnych emocji, dalszej współpracy, a przede wszystkim w obliczu konfliktów rodzinnych czy biznesowych daje możliwość wypracowania wspólnej płaszczyzny do dalszego działania.

Ugoda zawarta przed Mediatorem Sądowym, po jej zatwierdzaniu przez Sąd, ma walory ugody sądowej oraz moc prawną równą orzeczeniu sądowemu.

W ramach swojej działalności oraz współpracy z Centrum Mediacyjnym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach kancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia mediacji pozasądowej oraz sądowej – w tym drugim przypadku po wcześniejszym skierowaniu sprawy do mediacji przez Sąd.